27-03-08

... EN ... EUH ... xxxxx ZEDEN


Het kan dus nog erger. Sommigen onder U weten al dat Her Ladyship en ik sportschutters zijn, de rest van de wereld weet het nu ook. Wij zijn al 22 jaar onafgebroken lid van dezelfde schietclub. Mijne maat - jaja buurvrouw, ge kent hem - is sinds de lancering van de nieuwe (w)apenwet eveneens lid van dezelfde club. Die mens heeft de smaak zodanig te pakken gekregen dat hij zich zelfs bij een tweede schietclub aangesloten heeft. Maandag vroeg hij me of ik zin had om eens mee te rijden. Bah ja, zei Her Ladyship, rijd maar mee. 't Is in Geel, gij krijgt daar desnoods toch gratis logement. Ik zei dus ja, uiteraard op voorwaarde dat ik nog tijdig aan een bewijs van goed gedrag en zeden zou geraken. Sportschutters moeten dat kunnen voorleggen, gangsters niet. De onnozelaars, een voddeke papier en 't is weeral opgelost. Enfin, dinsdag slofte ik naar het gemeen tehuis, dienst bevolking. Ja, daar kon voor gezorgd worden mits betaling van 1 euro. Ik stak mijn stokbrood achter mijn oor en grabbelde in de boodschappentas van Her Ladyship op zoek naar wat kleingeld. Ik vond eerst mijn eigen portefeuille en stak die in mijn achterzak. En weer zakte mijn broek af! Ik ben gisteren eens een klapke gaan doen met een paar lokale gezagsdragers. 'k Heb er van gehoord, lachte d' er ene. Goed dat ge langs komt of ze zijn nog in staat U een bewijs van goed gedrag en verwilderde zeden af te leveren. Allez mannekes, ik ga nu mijn getuigschrift halen.

10:16 Gepost door lord | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

26-03-08

GOED GEDRAG ...


Neen, ik ben niet drachtig. Ik ben gewoon een buikje aan het kweken. Daar is niks speciaals aan, maar het heeft als gevolg dat geen enkele broek meer past. De ene maat is te klein, de andere is te groot. De te kleine maat is geen optie en de te grote ... wel, die kan voor verrassingen zorgen. Een tijdje geleden stond ik in de bank aan de geldautomaat. Ik had mijn portefeuille in mijn achterzak gestopt en mijn sleutelbos in mijn linker broekzak. Pas op, dat is een redelijk gewicht he. Ah ja, met al die sleutels van de kuisheidsgordels van mijn ferm kiekens. Enfin, ik stond daar mijn uittreksels van buiten te leren en wat moest gebeuren gebeurde ook. Ja, mijn broek zakte af. Ik heb natuurlijk veel applaus gekregen, maar al bij al was het toch redelijk genant. Maar het kan altijd nog erger.

Wordt vervolgd

19:10 Gepost door lord | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

25-03-08

EGO TE ABSOLVO - Elementair, mijn beste Watson


preek ani"Laat horen, Blotbilski."
"Wel, van in de papschool tot in het laatste jaar middelbaar hebben nonnekes en priesters geprobeerd mij aan het verstand te brengen dat God almachtig is, alomtegenwoordig, alwetend, oneindig goed ... en ik zal nog wel een en ander vergeten zijn. Maar het is toch overduidelijk dat de driehoek almacht - lijden - oneindige goedheid onhoudbaar is."
"Ik zie waar je naartoe wil. Maar ga door Blotbilski, ik krijg niet elke dag iemand over de vloer die voor zijn mening durft uitkomen."
"Vooruit dan. Met bijna wiskundige precisie."
Ik dronk mijn trappist leeg en begon mijn preek.
"Hypothese 1: God is almachtig. Hypothese 2: God is oneindig goed. Feit: lijden bestaat. Uit hypothese 1 volgt dat God het lijden uit de wereld kán helpen. Uit hypothese 2 volgt dat Hij dat ook zál doen. Conclusie: lijden bestaat niet. Maar dat is in strijd met de feitelijkheid van het lijden. Bijgevolg is op zijn minst één van de uitgangshypothesen onwaar. Maar dan bestaat God niet. In dat geval spreekt de Kerk in naam van een niet bestaande God. Sta me toe dat ik in die omstandigheden haar leer met de nodige scepsis bekijk."

Wordt vervolgd

20:27 Gepost door lord | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

24-03-08

EGO TE ABSOLVO - De zin van het lijden?


"Als het niet de zin van het leven is, dan zeker ook niet de zin van het lijden?" gokte de pastoor.
"Neen, want het lijden heeft geen zin. Toch niet in de betekenis die de Kerk daaraan geeft. Ja, pijn heeft een signaalfunktie en kan als dusdanig soms als nuttig aanzien worden, maar veel verder dan dat ga ik niet. Maar dat is geen 'diepere' zin zoals de Kerk dat bedoelt he."
"Niet echt, neen. Maar waarom heeft volgens U lijden geen zin, Blotbilski? In de betekenis die de Kerk daaraan geeft, bedoel ik."
"Omdat bij mijn weten een diepere zin van het lijden niet op rationele manier kan hard gemaakt worden. Als U dat kunt, spreek en uw mond zal opengaan."
De pastoor schoot weer in een lach. Ja, die mens had blijkbaar niet veel vandoen he.
"Is de uitleg van de Kerk dan niet rationeel, Blotbilski?"
"Neen. Die is gebaseerd op haar eigen leerstellingen."
"Daarom is die uitleg toch niet per definitie verkeerd?"
"Daarin heeft U gelijk, maar het is het héle plaatje dat niet klopt. U gebruikte daarstraks het beeld van de driehoek Nietzsche - Popper - Sartre. Sta me toe die meetkundige figuur even te ontlenen, maar dan met andere hoekpunten."

Wordt vervolgd

12:43 Gepost door lord | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

23-03-08

DE EUTHANASIE VAN HUGO CLAUS


Er is de voorbije dagen nogal wat te doen geweest rond de euthanasie van Hugo Claus. Het protest ging uit van de Broeders van Liefde en deze heerschappen werden in hun kritiek bijgetreden door kardinaal Danneels zelve.
Of Claus wel goed besefte wat hij deed? Neen, die mens is over een nacht ijs gegaan zeker- zie videofragment. Geen voer voor voorpaginanieuws? Wat had men dan moeten doen? Berichten dat Claus niet zelf het licht had uitgedraaid? Of misschien nóg beter: Claus is springlevend!


U vindt dit videofragment hier: http://64.233.183.104/search?q=cache:BAKY7OAtYMgJ:www.deredactie.be/cm/de.redactie/cultuur%252Ben%252Bmedia/080320Claus_rouwregister+etienne+vermeersch%2Beuthanasie&hl=nl&ct=clnk&cd=4

Als U - 't is toch Pasen - eens graag een andere klok hoort luiden, dan kan ik U de serene rationaliteit van Professor Etienne Vermeersch aanbevelen: de waarheid over euthanasie.

11:19 Gepost door lord | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

21-03-08

EVEN GEDULD A.U.B.


Misschien heeft U zich al zitten afvragen of het vervolgverhaal Ego te absolvo echt gebeurd is of verzonnen. Wel, het is in elk geval gebaseerd op de werkelijkheid. Natuurlijk heb ik destijds geen nota's genomen van ons gesprek en de volgorde zal ook wel niet helemaal kloppen. Maar de kern van het verhaal is zeker geen fictie.

En misschien heb ik hier en daar sommige mensen gechoqueerd. Ik ga me daarvoor niet verontschuldigen. Om te beginnen heeft de waarheid haar rechten. Maar zelfs als het hele verhaal regelrecht uit mijn duim zou komen, dan nog bestaat in deze contreien zoiets als vrijheid van meningsuiting. Tot spijt van wie het benijdt.

Natuurlijk bestaat er nog zoiets als goede smaak. Laat het vervolg nu net vandaag - het is Goede Vrijdag, nietwaar - gaan over de zin van het lijden. Dat was namelijk de volgende gok van onze pastoor destijds. Ik heb hem daarover mijn mening gegeven en die mening stemt niet bepaald overeen met de leer van de Kerk. Ik heb al eens vermeld dat onze toenmalige pastoor een intelligente man was. Hij had dan ook begrip voor afwijkende meningen. Daarom mochten we elkaar wel. Wat dat nu met goede smaak te maken heeft? Wel, ik ga uitgerekend op Goede Vrijdag de zin van het lijden niet in twijfel trekken. Tenslotte zijn er in dit land nog heel wat katholieken en ik gun die mensen vandaag hún waarheid. Een van de volgende dagen komt het vervolg, maar niet vandaag.

Ik dank U voor uw waandacht.

19:31 Gepost door lord | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

20-03-08

GONIOMETRIE - Afl. 3


Gijle zijt precies allemaal bezig met het bewijzen van

tg 20° /(1 - 4 sin 10°) = (√3 - tg 10°)/(1 + √3 tg10°)   (1)

Misschien helpt het verhaal dat eraan verbonden is.

Vele jaren geleden kreeg ik dit probleem per express-brief toegestuurd door een Nederlandse confrater. Laat me volstaan met te zeggen dat hij mede-ontwerper was van de eerste in Nederland gebouwde computer. Hij en zijn collega's hadden die gelijkheid bij wijze van vingeroefening weten af te leiden uit een meetkundige figuur die behoorde bij een of ander ingenieursprobleem. Ze wisten dus dat (1) juist was. Toen kwam een van hen op de onzalige gedachte die gelijkheid ook eens te bewijzen met gebruikmaking van de gewone goniometrische betrekkingen. Zo stond het in de brief:

We hebben ons een hele dag wezenloos gezocht, maar het is ons niet gelukt.

Ja, zo stond het er. Wezenloos. En of ik dat misschien even voor hen kon klaren?

Dat kon ik. En U kunt dat ook. Maar ge moet er dan wel aan beginnen he.

Wordt vervolgd

09:20 Gepost door lord in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |