19-05-08

PERFECTIE IS NIET VAN DEZE WERELD ...


Helaas is perfectie niet van deze wereld, want met het verwijnen van het probleem was ook de pret verdwenen. Ik trok de tandartsjas weer uit en ontdeed mij ook van de andere attributen. Ik hing alles netjes op zijn plaats, ging naar buiten en stapte in mijn auto.
"Da's waar ook," zei ik luidop, "ik moet Lady Rosita nog oppikken aan de supermarkt."
Ge moet nu niet denken dat ik álles vergeet he. Ik zag haar al van ver staan langs de kant van de weg. 't Was begot zjust den toren van Pisa. Iets minder hoog, dat wel, maar ongeveer even scheef. Had ze toch wel van ongeduld met haar rechtervoet op de grond staan stampen zeker. Ja, dan staat ge op den duur in een putteke he.
"Echtgenote," zei ik, "dat mag niet zenne. Ge gaat nog last krijgen met de politie wegens het beschadigen van het wegdek."
"Dat kan me nu eens niks schelen!" zei Her Ladyship kwaad. "Waar hebt gij gezeten? Weet gij wel hoe laat het is? Halftwaalf!"
"Echtgenote, dat is geheel en al uw eigen schuld. Als ge mij deze morgen had laten verder prutsen aan de Voorvaderlijke Atoomklok, dan was het nu nog maar halfelf geweest."

Wordt vervolgd

11:45 Gepost door lord | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

17-05-08

WITH A LITLLE HELP ...


"Allez jongens," hielp ik hen , "nu ge toch hier zijt ... wie mag ik als eerste behandelen?"
"Een spuit in zijn bil, he?" vroeg de hoofdinspecteur redelijk haastig.
"Jawel."
"Die moeten we kunnen vinden!" zei de hoofdinspecteur. "Zoveel zotten met een spuit in hun bil lopen er nu ook weer niet rond."
"Knap denkwerk!" zei ik.
"Komaan mannen! D'erachteraan!"
De hoofdinspecteur salueerde met zijn matrak en sprong door het raam, gevolgd door zijn vijf companen.
"Blotbilski, dat hebt ge weer properkes opgelost", feliciteerde ik mezelf.

Wordt vervolgd

20:33 Gepost door lord | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-05-08

HOE MEER ZIELEN ...


Daar stond ik dan in vol ornaat. Ik was net op zoek naar een spiegel, toen vijf inspecteurs en een hoofdinspecteur met geheven matrak binnenstormden.
"Ha, de mannen!" begroette ik hen joviaal. "Is 't voor een groepssessie? Normaal gezien ontvang ik vandaag alleen op afspraak, maar voor jullie maak ik graag een uitzondering."
"Liever een andere keer", zei de hoofdinspecteur. "Gij hebt ons toch gebeld he? In verband met die baldadige patiënt ... Blotbilski, was het."
"Ja," zei ik, "maar ik heb hem kunnen verjagen. Ik heb een spuitje in zijn bil gegooid. Puur uit zelfverdediging, wel te verstaan."
"Natuurlijk", knikte de hoofdinspecteur.
"Daarna is hij van grote schrik door het raam gesprongen en de velden in gevlucht."
De heren van de wet keken naar het gat in het raam. Ze wisten blijkbaar niet goed wat te doen.

Wordt vervolgd

10:19 Gepost door lord | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

15-05-08

THE FUGITIVE


"Pfffft," zei ik, "tegen dat die gaften hiel zijn, ligt uw heel gebit deluit. Ik ben zo gene plutsel gelijk gij he."
De tandarts besefte dat ik voor op zijn minst een kwart gelijk had. Wanhopig keek hij in het rond. Toen maakte hij een kruisteken en sprong door het raam. Ja, dwars door het glas. Ik ging een kijkje nemen. Hij was juist aan het rechtkrabbelen, keek met angst in de ogen naar mij en rende toen de velden in.
"Lafaald!" riep ik hem na, maar ik denk dat hij dat al niet meer gehoord heeft.
De zwelling van mijn kaak begon te verminderen. Zeker goedkoop spul uit de supermarkt, dacht ik.
"Veel heb ik hiel niet meer verloren", zei ik tegen mezelf.
Ik keek nog eens rond om te zien of ik niets vergeten was. En toen zag ik aan een kapstok een witte tandartsjas hangen. Verdekke, dacht ik, die ga ik eens passen. Ik had altijd al willen weten hoe ik er als tandarts zou uitgezien hebben. En ik had geluk: er hing ook nog zo'n mondmasker bij en zo'n kapje om over je hoofdhaar te trekken.

Wordt vervolgd

11:22 Gepost door lord | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-05-08

AU SECOURS


Ik begon mijn gerief bijeen te zoeken.
"Blotbilski, ge meent het nog ook!" gilde de tandarts.
"Tand om tand!" zei ik. "Nog een geluk dat ge geen oogarts zijt!"
De tandarts probeerde nog te ontsnappen langs de deur, maar ik versperde hem de weg. Toen sprong hij met een reuzenzwaai over zijn schrijftafel en toetste in recordtempo een telefoonnummer in. De luidspreker van zijn telefoon stond aan en ik kon het gesprek helemaal volgen.
"Met den Hoofdcommissaris" klonk het.
"Tandarts Kieskeurig. Er is hier een zot die mij een tand gaat trekken!"
"Dat kan alleen Blotbilski zijn!" hoorde ik den Hoofdcommissaris zeggen.
"Dat is 'm, dat is 'm!"
"Volhouden," zei den Hoofdcommissaris, "ik stuur onmiddellijk een interventieteam."
"Vlug," riep de tandarts nog, "die halve gare staat al met een spuit te zwaaien."

Wordt vervolgd

12:44 Gepost door lord | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

10-05-08

PLEVENTIEVE TANDHEELKUNDE


"Dat is dan twee keer tweeendertig euro, Blotbilski. Samen vierenzestig euro."
"Zofeel heb ik niet bij", zei ik. "Ik wift niet dat ge d'el twee ging tlekken. Maal weet ge wat? Ik betaal U tweeendeltig euro en ik tlek bij U ook een tand. Dan zijn we effe."
"Blotbilski, zijt gij zot geworden?"
"Neen," zei ik, "moet dat dan om een tand te tlekken?"
"Onnozelaar, gij hebt nooit voor tandarts gestudeerd!"
"Dat klopt", moest ik toegeven. "Maal ik ben bij de juifte pelsoon he. Alf ik iets velkeeld doe, kunt ge 't dilect zeggen."
De tandarts verbleekte. Nog wel korte mouwen, maar geen blozende kaken meer.
"Maar al mijn tanden zijn in perfecte staat!"
"Nu nog wel," zei ik, "maar ovel tien jaar moet er toch elgens ene uit. Pleventieve tandheelkunde noemen we dat. Ge ziet, ik ben een goeie leelling."

Wordt vervolgd

11:24 Gepost door lord | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

09-05-08

PREVENTIEVE TANDHEELKUNDE


Met een sadistisch lachje om zijn mondhoeken zwaaide de tandarts een blinkend marteltuig heen en weer voor mijn ogen.
"Hiermee gaan we de klus klaren", verduidelijkte hij totaal overbodig. "Blotbilski, zet U schrap!" gebood de tandarts.
Ik gehoorzaamde met bekwame spoed. Nooit eerder heeft iemand zo snel zo schrap gezeten.
Na wat gemorrel hoorde ik een krak. En toen nog een krak.
"Zou dat de echo kunnen zijn?" dacht ik.
Trots toonde de tandarts mij op een schaaltje twee kanjers van tanden.
"Veldomme," protesteerde ik, "gij hebt el twee getlokken. El deed el maal ene zeel."
"Dat klopt!" lachte de tandarts. "Maar die tweede moest er over een jaar of tien toch ook uit. Preventieve tandheelkunde noemen wij dat."
Ja, begin maar eens te discuteren met een stielman.

Wordt vervolgd

12:20 Gepost door lord | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |